Uwaga jako element procesów poznawczych Jak działa uwaga Jakie wyróżniamy zaburzenia koncentracji uwagi Czy deficyty uwagi mieszcząsię w normie Co ma wpływ na deficytyuwagi Jak możemy modulować te czynniki, by poprawić koncentrację uwagi Procesy poznawcze są jak sama...

czytaj dalej