TRAUMA

'Traumatyczny stres to choroba, w której nie potrafi się w pełni żyć w teraźniejszości’

Van der Kolk

W badaniu z 2015 roku opublikowanym w Psychological Medicine około 70% osób zgłaszało doświadczenie traumy w swoim życiu.

Czym w takim razie jest trauma?

Trauma jest urazem psychicznym, przejawiającym się w sytuacjach ekstremalnego stresu takich jak doświadczenie śmierci lub zagrożenie życia, poważne zranienie czy przemoc seksualna.

Dotyczy to osób, które bezpośrednio zostały nimi dotknięte, były ich świadkami, a także ludzi, którzy otrzymali informację, że osoba im bliska była ich uczestnikiem. Część zawodów również niesie ze sobą szczególne zagrożenie stresem traumatycznym, w momencie kiedy w pracy osoby są powtarzalnie wystawiane na szczegóły ekstremalnych wydarzeń z życia (np. ratownicy, straż pożarna, pielęgniarki itp.).

W przeszłości sądzono, że trauma łączy się jednoznacznie z odczuwanym strachem, bezsilnością i przerażeniem, jednak z perspektywy obecnej wiedzy wiemy, że nie każda osoba będzie je przeżywać w trakcie wydarzenia. W zależności od sytuacji, trauma może mieć charakter jednorazowy lub wielokrotny, intencjonalny bądź nieintencjonalny.

Do pracy z traumą powstały dedykowane metody, które pozwalają na poradzenie sobie z trudnościami po jej wystąpieniu a dziedziną psychologii, która skupia się na tych narzędziach oraz ich rozwijaniu jest Psychotraumatologia.

TRAUMA A KRYZYS

Na kryzys narażona jest każda osoba i samo zjawisko występowania kryzysu nie jest równoznaczne z wystąpieniem stresu traumatycznego.

Co w takim razie pomoże nam rozpoznać kiedy mamy do czynienia z danym zjawiskiem? Odpowiedź na to pytanie może również wyposażyć każdego w wiedzę, czy w danej sytuacji odpowiednie będzie podjęcie interwencji kryzysowej czy też terapii z psychotraumatologiem.

Kryzys rozumiany jest jako reakcja na stresującą sytuację, w której znane sposoby radzenia z problemem są niewystarczające. To nieoczekiwane zaburzenie równowagi, łączące się z poczuciem utraty kontroli, niepewności co do przyszłości a także stanem napięcia emocjonalnego. Istotne jest to że okoliczności są postrzegane jako przeszkoda nie do przejścia – co w praktyce oznacza, że nasz indywidualny punkt patrzenia na sprawę gra ważną rolę w wystąpieniu kryzysu. Dla jednej osoby może być to rozwód czy utrata pracy, zaś dla innej śmierć ukochanego zwierzęcia.

Podsumowując, stresujące sytuacje dotykają każdego człowieka i część z nich może w efekcie doprowadzić do kryzysu. Stres traumatyczny jest sytuacją ekstremalnego napięcia które może prowadzić do wystąpienia dalszych zaburzeń (takich jak PTSD) bądź kryzysu.

Czyli nie każdy kryzys oznacza że wystąpiła trauma.

Traumę, bez względu na jej charakter, rozumiemy jako sytuację obiektywnie przekraczającą możliwości poradzenia sobie.

Jeśli doświadczasz kryzysu – warto rozważyć Interwencję Kryzysową, która skupia się na przywróceniu stabilności „tu i teraz”.

Jeśli doświadczasz trudności w wyniku przeżytej traumy – warto pomyśleć o pomocy Psychotraumatologa, który pomoże w przepracowaniu danego wydarzenia.

*DODATEK

Link do wspomnianego badania z 2015 roku

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/epidemiology-of-traumatic-event-exposure-worldwide-results-from-the-world-mental-health-survey-consortium/F06E14BA4DF09A29CCA81909C285ABE9

w naszym Centrum w trakcie konsultacji z dyplomowanym psychotraumatologiem – Barbarą Jakubowicz dobierzesz odpowiedni rodzaj pomocy dla Ciebie. Zapraszamy