Oferujemy

Terapia indywidualna dla dorosłych

Spotkania z doświadczonym terapeutą, trwające 50 minut, skierowane do dorosłych osób zmagających się m.in. z kryzysem, trudnymi emocjami, trudnościami w zakresie relacji, podjęcia życiowych decyzji, depresją, lękiem, zaburzeniami osobowości, osób potrzebujących dowiedzieć się więcej o sobie lub rozwinąć się. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi terapeuci są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną atmosferę.

200zł
50min

Terapia dialektyczno – behawioralna DBT

Spotkania z doświadczonym terapeutą, trwające 50 minut, skierowane do dorosłych osób zmagających się zaburzeniami osobowości. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi terapeuci są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną atmosferę.

220zł
50min

Terapię rodzin

Spotkania z doświadczonym terapeutą trwające 1g 10min, skierowane do rodzin zmagających się m.in. z konfliktami, brakiem porozumienia, napięciem, trudnościami w komunikacji. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi terapeuci są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną atmosferę.

270zł
70min

Terapię dzieci i młodzieży

Spotkania z doświadczonym terapeutą trwające 50 min skierowane do dzieci i młodzieży, które doświadczają m.in. trudności i zaburzeń rozwojowych, lęku, depresji, samouszkodzeń, wycofania, nieśmiałości, a także tych, które sprawiają kłopoty wychowawcze. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi terapeuci są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną atmosferę.

200zł
50min

Terapię par

Spotkania z doświadczonym terapeutą, trwające 1g 10min skierowane do par doświadczających m.in. konfliktów, trudności w komunikacji, trudnych emocji. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi terapeuci są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną atmosferę.

270zł
70min

Life coaching

Spotkania z doświadczonym psychologiem, trwające 90min skierowane do osób dorosłych chcących poprawić jakość swojego życia, zadbać o motywację, osiągnąć postawione sobie cele, lub je odnaleźć, uporać się z problemami osobistymi. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową. Nasi psycholodzy są wspierający, pełni empatii i tworzą bezpieczną i przyjazną atmosferę.

250zł
90min

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie z doświadczonym psychologiem, trwające 50min, w trakcie którego osoby doświadczające trudności osobistych, zawodowych, relacyjnych, emocji którymi potrzebują się podzielić, lub osoby stojące przed ważnymi wyborami, a także te, które chciałyby rozpocząć terapię, lecz nie wiedzą na którą ścieżkę się zdecydować otrzymają pełne empatii wsparcie, pomoc oraz psychoedukację. Razem z psychologiem osoba ta będzie mogła rozważyć wszelkie możliwości rozwiązania problemu. Spotkania objęte są tajemnicą zawodową, a nasi życzliwi psycholodzy roztoczą pełną zrozumienia atmosferę, w której bezpiecznie i łatwo można dzielić się swoimi odczuciami.

200zł
50min

Therapy in English

Meetings with an experienced therapist, lasting 50 minutes, aimed at adults struggling with, among others, a crisis, difficult emotions, difficulties in relationships, making life decisions, depression, anxiety, personality disorders, people in need to learn more about themselves, or develop. Meetings are covered by proffesional secrecy. Our therapists are supportive, empathetic and create a safe atmosphere.

240zł
50min

Українська терапія

МИХАЙЛУЦА КАТЕРИНА – Психолог. Спеціальний педагог. Сертифікований
гештальт-терапевт. Спеціалізується в роботі з парами та сім’ями.
Використовує в роботі арт-терапію. Досвід роботи – 8 років.
Напрямки роботи з дорослими:
– Відносини. Особисте життя. Сім’я.
– Успіх. Кар’єра. Фінанси
– Розвиток та усвідомленість.
– Еміграція.
– Кризи та складні стани.
– Психосоматика.
– Робота з родичами залежних.
Напрямки роботи з парами:
– Кризи у відносинах
– Складні ситуації у парі
– Питання, пов’язані з дітьми та батьками партнерів
Напрямки роботи з дітьми:
– Діагностика рівня емоційного та когнітивного розвитку дитину
– Діагностика емоційних станів
– Емоційні прояви
– Зміни у поведінці
– Відносини з батьками
– Взаємини з сиблінгами (братами та сестрами)
– Проблеми соціальної адаптації
– Проблеми у спілкуванні з однолітками
– Вікові кризи
– Психосоматичні та неврологічні прояви
– Робота з підлітками

200zł
50min

Grupy wsparcia

Spotkania, na których osoby doświadczające podobnych trudności lub zaburzeń udzielają sobie wzajemnego wsparcia, rozmawiają o obszarach problemowych oraz o tym co przynosi im ulgę i radość.Grupy dotyczą różnej tematyki.

-zł
-min

Szkolenia dla Firm i Instytucji

W naszym Centrum posiadamy szkolenia dla Firm i Instytucji, które zawierają naukę umiejętności miękkich, szkolenia managerskie i inne. Po więcej zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

-zł
-min

Pakiety Konsultacji psychologicznych dla Firm

Nasze Centrum oferuje również pakiety tzw. Abonamentów dla Firm. Zawierają one pakiety 10/15/20 konsultacji w miesiącu przeznaczonych na wsparcie psychologiczne dla pracowników przez nasz Zespół w wybranych dniach i godzinach.

-zł
-min